มนุษย์ต้องปรับตัว อย่างไร ในวันที่ต้องอยู่ร่วมกับ AI

เราจะรับมือกับความฉลาดของปัญญาประดิษฐ์นี้อย่างไร
Image

ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นหน่วยงานไม่แสวงผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดในการให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในไทย สมาคมตั้งมั่นจะผลักดันความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั้งในไทยและในสากล

สำหรับทางสมาคมแล้ว การให้ความรู้เกี่ยวกับ AI คงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

คนในยุคนี้ต้องเริ่มสนใจ AI ได้แล้ว โดยเฉพาะคนที่อายุยังน้อย เพราะเขาคือแรงขับเคลื่อนสำคัญในอนาคต

Welcome to

AIAT E-learning Platform

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ให้การให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในไทย ดังนั้นสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยจึงมีการให้บริการการฝึกอบรมหลายรูปแบบให้กับผู้ที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงองค์กรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อที่จะผลักดันความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั้งในไทยและในสากล

09.00 - 17:00 น.

วันจันทร์ – ศุกร์

เลขที่ 47/405, อาคารนาริตะ ชั้น 7 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Office Address

Find your course

What our students have to say

ผมเป็นผู้เริ่มต้นศึกษาในสาขานี้ ก็ยังสามารถเข้าใจทุกส่วนตั้งแต่เริ่มแรกจนจบได้
ธนวัฒน์ เจริญกิจ

ธนวัฒน์ เจริญกิจ

คอร์สนี้มีประโยชน์จริงๆ ทำให้เห็นภาพที่สมบูรณ์เกี่ยวกับ AI ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ
 ภูษิต เจริญกิจ

ภูษิต เจริญกิจ

อธิบายง่าย ตัวอย่างมีประโยชน์และใช้งานได้จริง
ปาลิตา เจริญกิจ

ปาลิตา เจริญกิจ

0