0(0)

หุ่นยนต์สนทนาคืออะไร What is Chatbot?

About Course

หุ่นยนต์สนทนาคืออะไร What is Chatbot?

Description

ซีรีย์ Machine Learning ฉบับเข้าใจง่าย โดย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

ตอนที่ 0 หุ่นยนต์สนทนาคืออะไร

ตอนที่ 1 การเข้าระบบและสร้างชุดคำถาม คำตอบ มาตรฐาน

ตอนที่ 2 การใช้ตัวแปร และ ชื่อเฉพาะ

ตอนที่ 3 การใช้บริยท (Context) เพื่อการสนทนาแบบต่อเนื่อง

ตอนที่ 4 การเขียนโปรแกรมจาวาสคริปต์เพื่อบทสนทนาที่ซับซ้อนขั้น

ตอนที่ 5 การต่อกับโปรแกรมเมสเซนเจอร์ เช่น ไลน์

Topics for this course

2 Lessons

ตอนที่ 0

ตอนที่ 000:00:00

ตอนที่ 1

About the instructors

4.23 (40 ratings)

18 Courses

53 students

Free
0